Geodetski snimak

Za potrebe projektiranja i gradnje različitih vrsta građevina vrši se terenska izmjera u svrhu izrade:

  • geodetske situacije stvarnog stanja terena
  • geodetske situacije građevine