USLUGE

usluge-1-geodetski-elaborati
01

Provođenje promjena i održavanje katastarskog i zemljišnoknjižnog operata provodi se izradom geodetskih elaborata.

usluge-2-legalizacija-objekta
02

Legalizacija objekta je postupak ishođenja odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ozakonjuje.

usluge-3-legalizacija-objekta-postupci-nakon
03

Formiranje građevinske čestice i evidentiranje ozakonjene zgrade.

usluge-4-geodetski-snimak
04

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

usluge-5-geodetski-projekt
05

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige.

usluge-6-iskolcenje-v3
06

Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu.

usluge-7-obnova-meda
07

Obnova međe je postupak kojim se na terenu određuju (iskolčavaju, obilježavaju) granice čestice temeljem podataka preuzetih iz katastarskog operata.

usluge-8-etaziranje
08

Etažiranje je pravno-upravno-tehnički postupak kojim se uspostavlja vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo.

usluge-9-snimanje-iz-zraka
09

Koristi se za potrebe izrade digitalnog modela terena i digitalnog ortofoto prikaza.