Iskolčenje

Nakon ishođenje akta o gradnji za iskolčenje stambenih i poslovnih zgrada, cesta, vodova izrađuje se elaborat iskolčenja koji je osnova za prijavu gradilišta i početak građenja.