Legalizacija objekta

Postupci ishođenja rješenja o izvedenom stanju započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do 30. lipnja 2018. uključuju izradu:

  • geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada u redovnom postupku podrazumijeva primjenu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.