Geodetski projekt

Postupci ishođenja građevinske dozvole započeti po odredbama Zakona o gradnji prije 15. travnja 2019. uključuju izradu geodetskog projekta kojeg čine:

  • geodetski situacijski nacrt
  • geodetska situacija građevine
  • formiranje građevne čestice
  • iskolčenje građevine
  • evidentiranje objekta u katastar i sud