IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA PROSTORU GRADA BIOGRAD NA MORU I ZADARSKE ŽUPANIJE

Pružanje geodetskih usluga s područja katastarske i inženjerske geodezije, izrada katastra infrastrukture, snimanje iz zraka…

TREBATE GEODETSKI PROJEKTPARCELACIJU ZEMLJIŠTAGEODETSKI SNIMAKISKOLČENJE OBJEKTA ?

usluge-1-geodetski-elaborati
01

Provođenje promjena i održavanje katastarskog i zemljišnoknjižnog operata provodi se izradom geodetskih elaborata.

usluge-2-legalizacija-objekta
02

Legalizacija objekta je postupak ishođenja odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ozakonjuje.

usluge-3-legalizacija-objekta-postupci-nakon
03

Formiranje građevinske čestice i evidentiranje ozakonjene zgrade.

usluge-4-geodetski-snimak
04

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.