Obnova međa

Iskolčenje katastarskih čestica uz prisutnost nositelja prava na predmetnim i susjednim katastarskim parcelama.